وب سایت بمان تا

تشخیص زود هنگام سرطان سینه

مجموعه: بهداشت زنان

جلوگيري از وقوع سرطان سينه

جلوگيري از وقوع سرطان سينه

تشخیص زود هنگام سرطان سینه

سامانه ی تشخیص رایانه ای نه تنها به متخصصان پرتوشناسی در تشخیص دقیق تر کمک می کند، بلکه می تواند کوچک ترین توده هاي سرطاني را در مراحل اولیه در سینه ی زنان جوان تشخیص دهد.

استفاده از این روش نوین تصویربرداری به همراه روش های قدیمی تشخیص سرطان سينه ، تا 164 درصد تشخیص توده های کوچک را بهبود می بخشد.

با این روش می توان توده هاي يك سانتي متري سينه یا کوچک تر را در زنان تشخیص داد.

به علاوه این روش تشخیصی در زنان جوان قابل استفاده است، به عبارتی سن تشخیص تا 5 سال کمتر می شود.

دکتر تومی ای کوپلز از بیمارستان ریچارد مموکیال در کلمبیا در مدت سه سال نزدیک به 28 هزار غربالگري سرطان سينه را انجام داد.

از این تعداد 19 هزار غربالگری با استفاده از سامانه ی ماموگرافي به کمک رایانه انجام شد.

تشخيص سرطان سينه با این روش جدید تا 16 درصد و تشخیص توده های سرطانی کوچک تر از یک سانتی متر تا 164 درصد بیش تر شد.

علاوه بر سرطان های کوچک، تشخيص سرطان هاي مهاجم ، 116 درصد و سرطان در مرحله ی اول 72 درصد افزایش داشت.

توده های سرطانی تهاجمی چنانچه در مراحل اولیه تشخیص داده نشود، به ویژه در زنان جوان کشنده است.

با این روش می توان حتی زنان جوان را با توده های سفت تر و متراکم پستانی به راحتی ماموگرافی کرد.

در این زنان سرطان هم سریع تر رشد می کند و هم تشخیص آن در بافت های متراکم سینه سخت تر است.
منبع:tebyan.net
کلمات کلیدی