وب سایت بمان تا

تاثیر دارو در مشکلات جنسی زنان

مجموعه: بهداشت زنان

مصرف دارو در حل ناتواني جنسي

مصرف دارو در حل ناتواني جنسي

تاثیر دارو در مشکلات جنسی زنان

محققان با مطالعه روی 50 زن آنها را به طور اتفاقی به 2 گروه تقسیم کردند و به گروهی از آنها دارونما و به گروهی دیگر داروهای درمان‌کننده مشكلات جنسي دادند.

در طی 12 هفته درمان حتی زنانی که داروی خود را مصرف نکرده بودند، بهبودی معنی‌داری در مشكلات جنسي خود پیدا کرده بودند بهبودی دلخواه در برخی زنان بعد از یک ماه ایجاد شد.

دلیل این بهبودی صحبت در مورد مشكلات جنسي بود. به گفته محققان تمرینات ذهنی با شرکت زنان در کارآزمایی دلیل بهبودی در گروهی از زنان بود که دارونما دریافت کرده بودند.

در این بررسی هنگام صحبت زوجین با درمانگر، این زنان و همسرشان روی زندگی زناشویی خود بیشتر تمرکز می‌کردند. سال‌های متمادی داروی ویاگرا درمانی برای درمان اختلالات جنسي مردان بود. اما هنوز داروی خاصی برای درمان مشکلات جنسی زنان وجود ندارد.
منبع : salamatiran.com
کلمات کلیدی